DOSTUPNEJŠIE BÝVANIE

Ceny nehnuteľností sú na historických maximách, no vďaka dostupnosti hypotekárnych úverov je dnes nadobudnutie vlastnej nehnuteľnosti otázkou niekoľkých podpisov.
To však so sebou nesie celý rad negatív, medzi ktoré patria napríklad nárast zadlženosti (Slovensko sa zadlžuje najrýchlejšie spomedzi krajín EÚ), nízka pracovná mobilita (ľudia sa nechcú sťahovať za lepšími pracovnými podmienkami), ale aj riziko neschopnosť splácať svoje záväzky, pokiaľ by sa náhle zmenili ekonomické pomery

Ako to zmeniť? Zatraktívnením a oživením inštitútu nájomného bývania. Formát nájomných bytov je v západnom svete hojne využívaný a stále perspektívny, u nás ho však brzdí niekoľko zásadných prekážok.

Neefektívne čerpanie a prerozdeľovanie prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Stavba bytových domov v neatraktívnych lokalitách

Neefektívne nakladanie so štátnym majetkom

Nedostatočné alternatívy k vlastníctvu nehnuteľnosti

Nepružný a zastaraný stavebný zákon

Dostupnejšie bývanie
POSUŇME SLOVENSKO
DOPREDU!

KONTAKT

Ak máte akékoľvek otázky, zaujímajú vás detaily, alebo chcete nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, neváhajte ma kontaktovať.

Spolu môžeme vytýčiť cestu k efektívnejšiemu Slovensku.